Informatie

Achtergrond

Welkom op de site van de uitvaartvereniging "Gedenk te Sterven" te Oosterzee.

De uitvaartvereniging "Gedenk te sterven" is op 17 februari 1909 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen aan mensen uit de directe woonomgeving.

De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. (Dit in tegenstelling tot commerciële uitvaart ondernemers).

Wij zijn aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaart verenigingen. Welke op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus

Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering belegd waarop o.a. de jaarlijkse lidmaatschapsgeld en de ledenkorting wordt vastgesteld.

Adreswijzigingen etc. De verantwoordelijkheid voor het doorgeven van wijzigingen betreffende adres, bankrekeningnummer of gezinssamenstelling berust bij de leden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend deze wijzigingen altijd zo spoedig mogelijk bij het bestuur te melden.

Overeenkomst Gedenk te Sterven met Uitvaartverzorging Boersma Onze vereniging heeft, naar volle tevredenheid, al sinds jaar en dag een overeenkomst met Uitvaartverzorger Boersma. Door deze overeenkomst verzorgd Boersma de uitvaart van onze leden voor een gereduceerd tarief en is als zodanig door ons bestuur aanspreekbaar op de kwaliteit van de geleverde diensten. Het regelen van de uitvaart loopt dus altijd via Boersma Uitvaart verzorging.

Wat te doen bij overlijden. Na een overlijden dient altijd zo spoedig mogelijk contact met onze bode opgenomen te worden, deze is dag en nacht bereikbaar. Onze bode ontlast u van een aantal praktische zaken bij het overlijden van een dierbare en verzorgt in nauwe samenwerking met u de uitvaart. Daarbij stelt de bode het bestuur van onze vereniging z.s.m. in kennis van het overlijden..

Adres bode :

Uitvaartverzorging Boersma B.V.

Bjirkestrjitte 2, 8531 ZC LEMMER

Tel. 0514 - 562859 Website www.uitvaartboersma.nl

Wat kost een uitvaart

De kosten van een uitvaart kunnen zeer uiteen lopen. De kosten van een uitvaart variëren van € 4500,- tot € 6.000,- Daarin zijn de grafmonumenten niet meegerekend. Uw wensen bepalen de uiteindelijke kosten van de uitvaart.

Uitvaartkosten stijgen. Om de kosten die een uitvaart met zich meebrengt te dekken is veelal een aanvullende verzekering noodzakelijk Onze vereniging is, zoals veel andere verenigingen, een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan met Uitvaartverzekering Twenthe NV. Twenthe kan u informeren over deze (bijkomende) uitvaartkosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekafspraak met u. Onze vereniging kan daarin niet bemiddelen of adviseren maar vindt het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg! Indien u hierover nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u zelf contact opnemen met Twenthe (tel. 053-4312732 of stuur een e-mail naar info@twenthe.nl). U kunt ook de website van Twenthe raadplegen: www.twenthe.nl. Uiteraard bent u als lid geheel vrij te kiezen welke maatregelen u wenst te nemen om (bijkomende) uitvaartkosten te dekken.

Wat, als de wens is elders begraven te worden

Het lidmaatschap van onze vereniging is niet verbonden aan de lokale begraafplaats. Als de wens aanwezig is elders begraven te worden, neemt u hierover dan altijd eerst contact op met onze bode. De bode zal u informeren over de mogelijkheden bij de desbetreffende gemeente en met u overleggen over de dienstverlening.

Huidige contributie en de uit te keren ledenkorting bij overlijden. De contributie 2023 bedraagt € 35,00 per persoon. Kinderen vallen tot hun 18e jaar onder de contributie van hun ouders. Daarna kunnen zij, zonder inleg, zelfstandig lid van onze vereniging blijven. De uitkering bij overlijden bedraagt op dit moment € 1.225 en wordt in mindering gebracht op de factuur die u van de uitvaartverzorger (bode) ontvangt. De contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de leden vastgesteld.

Aanvullende info

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd bij ons bestuur terecht. 
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin